OFICJALNY PARTNER


Bez tytułu

autor: ewka, zredagował: admin, opublikowany: 19:27, 10.10.2009, czytany: 2059 razy

fot. dziennik.pl - Paweł Graś

Przetarg stoczniowy otoczony był osłoną kontrwywiadowczą - powiedział rzecznik rządu Paweł Graś, odnosząc się do informacji, że do najwyższych władz w państwie CBA przesłało dokumenty dotyczące nieprawidłowości przy sprzedaży majątku stoczni w Gdyni i Szczecinie.

- Rzeczywiście na wyraźne polecenia pana premiera Tuska i z inicjatywy pana ministra Aleksandra Grada przetarg stoczniowy otoczony był osłoną kontrwywiadowczą przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne i inne służby odpowiedzialne za pilnowanie ekonomicznych interesów państwa" - powiedział Graś.

- Wszyscy aktorzy, którzy brali udział w tym wydarzeniu i w tym procesie mieli świadomość, że ten proces jest dokładnie monitorowany przez służby specjalne i że służby specjalne zapewniają temu procesowi bezpieczeństwo i kontrwywiadowczą osłonę - zaznaczył Graś.

Zapowiedział, że przygotowywane jest oświadczenie Agencji Rozwoju Przemysłu w tej sprawie.
Paweł Graś uważa, że szef CBA Mariusz Kamiński nie wywiązał się z ustawowych obowiązków, ponieważ mając wiedzę o możliwości popełnienia przestępstwa przy sprzedaży majątku stoczni w Gdyni i Szczecinie, nie skierował sprawy do prokuratury.

- Minister Kamiński zamiast wykonywać zapisy ustawy o CBA, zamiast, gdy powziął wiedzę o możliwości popełnienia przestępstwa informować właściwe organy czyli prokuraturę, dokonuje operacji rozesłania materiałów do marszałków, wicemarszałków - powiedział Graś.

Według niego, analiza dokumentów z CBA może świadczyć o tym, że Kamiński - mimo, iż dysponował wystarczającą wiedzą o możliwości popełnienia przestępstwa - nie wywiązał się ze swoich ustawowych obowiązków, bo mając wiedzę nie poinformował prokuratury o możliwości zaistnienia przestępstwa.

Graś zaznaczył, że szef CBA - zgodnie z ustawą - informując prezydenta, Sejm, Senat i premiera "ma prawo przesyłania materiałów analitycznych a nie materiałów operacyjnych". Materiały operacyjne szefowie służb "rozsyłają nie na szeroki rozdzielnik, ale do prokuratury" - dodał .

Szef CBA Mariusz Kamiński zawiadomił premiera, prezydenta, a także władze parlamentu o nieprawidłowościach w procesie sprzedaży stoczni w Gdyni i Szczecinie. Z pism Kamińskiego wynika, że w toku prowadzonych przez CBA czynności zgromadzono dowody wskazujące na uzasadnione podejrzenie popełnienie przestępstwa przez wskazane w tych materiałach osoby pełniące funkcje publiczne.

W piątek szef Kancelarii Premiera Tomasz Arabski złożył do prokuratora generalnego zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w procesie sprzedaży składników majątku stoczni. Jednocześnie Arabski zawiadomił o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa CBA, który mimo iż miał dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego ws. sprzedaży majątku stoczni nie przekazał ich prokuratorowi generalnemu.

 

 

http://wiadomosci.onet.pl/2058099,11,przetarg_stoczniowy_byl_pod_ochrona_abw__cba,item.html

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu: "Rozwój mikroprzedsiębiorstwa z położeniem nacisku na stworzenie i wypromowanie portalu społeczno-informacyjnego, umożliwiającego użytkownikom tworzenie wątków wraz z opcją dyskusji"
Wartość projetku: 16o 6oo PLN, słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy sześcset PLN
Wysokość dofinansowania: 99 791,73 PLN | Udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 84822,97 PLN | Udział Budżetu Państwa: 14968,76 PLN


NA SKRÓTY

Najważniejsze podstrony w serwisie

KONTAKT

Masz pytania? Służymy odpowiedzią

Projekt i wykonanie serwisu: © Virtual People Sp.zo.o.