OFICJALNY PARTNER


Podatek tam, gdzie telepracownik

autor: consigliere, zredagował: admin, opublikowany: 13:13, 23.01.2010, czytany: 3536 razy

Fotorzepa

O miejscu opłacania podatku od wynagrodzeń nie decyduje siedziba pracodawcy, ale to, gdzie są wykonywane obowiązki.

Kwestią tą zajmowała się Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 18 grudnia 2009 r. (nr IPPB4/415-598/09-4/SP).

Pracodawca z Anglii

Z pytaniem zwróciła się osoba, która obecnie pracuje w Anglii dla brytyjskiej firmy i tam płaci podatek dochodowy. Pracodawca ten nie ma w Polsce oddziału ani przedstawicielstwa.

Wnioskodawca uzgodnił z zatrudniającą go firmą, że możliwe byłoby wykonywanie jego obowiązków w Polsce na zasadach telepracy. Wymagałoby to jedynie okresowych wizyt w siedzibie firmy w Anglii.

Podatnik poinformował, że w Polsce ma rodzinę. Jest także właścicielem mieszkania i samochodu. Gdyby zdecydował się na telepracę, miałby w Anglii rachunek bankowy, na który wpływałoby wynagrodzenie. Pobyt w Polsce przekroczyłby 183 dni rocznie. Oprócz dochodów z tytułu wykonywania telepracy wnioskodawca nie będzie uzyskiwał żadnych innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.

Podatnik zapytał, czy dochody z telepracy będą opodatkowane w Polsce. Jego zdaniem podatek dochodowy będzie płacić tylko w Wielkiej Brytanii. To dlatego, że pracodawcą jest firma angielska, a wypłata będzie wypłacana w funtach na konto założone w brytyjskim banku.

 

Miejsce zamieszkania

Izba Skarbowa nie zgodziła się z tym stanowiskiem. Wskazała, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która:

- posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

- przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Należy przy tym uwzględniać postanowienia umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska. Stosownie do art. 4 ust. 1 konwencji zawartej między Polską a Wielką Brytanią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (DzU z 2006 r. nr 250, poz. 1840) określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie” oznacza każdą osobę, która według prawa tego państwa podlega tam opodatkowaniu, m.in. ze względu na jej miejsce zamieszkania. Definicja ta odnosi się zatem do określenia regulacji przyjętych w ustawodawstwach wewnętrznych państw.

 

Gdzie wykonuje pracę

Wynika z tego, że wnioskodawca będzie w Polsce podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 umowy polsko-angielskiej pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim państwie. Ust. 2 tego przepisu przewiduje odstępstwa od tej zasady. Art. 14 ust. 1 i 2 ma jednak zastosowanie do sytuacji, gdy osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie wykonuje pracę w drugim kraju. Pytanie dotyczy natomiast sytuacji, gdy podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce i tu będzie wykonywana praca. Dlatego dochody uzyskane przez podatnika z telepracy wykonywanej w Polsce na rzecz angielskiego pracodawcy będą opodatkowane u nas.

Jadwiga Chorązka - doradca podatkowy w Pricewaterhouse-Coopers

Wykonywanie obowiązków w Polsce na podstawie umowy o pracę zawartej z zagranicznym pracodawcą to coraz częściej spotykana praktyka. Taki pracownik, będący polskim rezydentem podatkowym, powinien co do zasady płacić podatek dochodowy tylko w Polsce. Decyduje bowiem faktyczne miejsce świadczenia pracy, czyli w tym przypadku Polska. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli taka osoba w związku z wykonywaną pracą nawet krótko przebywa w kraju siedziby pracodawcy, to wynagrodzenie za taki okres pracy może podlegać opodatkowaniu za granicą. Będzie to uzależnione od obowiązujących tam przepisów, np. wysokości kwoty wolnej od podatku. Zasady te wynikają z postanowień modelowej konwencji OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, która jest podstawą zawierania polskich traktatów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W niektórych sytuacjach osoby wykonujące pracę dla zagranicznej firmy mogą rozważyć przejście na samozatrudnienie. Wtedy także rozliczają się w Polsce, ale mogą skorzystać z 19-proc. stawki liniowej. Poza tym zwykle zapłacą niższe stawki ZUS, zwłaszcza przez pierwsze dwa lata prowadzenia firmy.

 

http://www.rp.pl/artykul/9,423684_Podatek_tam__gdzie_telepracownik.html
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu: "Rozwój mikroprzedsiębiorstwa z położeniem nacisku na stworzenie i wypromowanie portalu społeczno-informacyjnego, umożliwiającego użytkownikom tworzenie wątków wraz z opcją dyskusji"
Wartość projetku: 16o 6oo PLN, słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy sześcset PLN
Wysokość dofinansowania: 99 791,73 PLN | Udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 84822,97 PLN | Udział Budżetu Państwa: 14968,76 PLN


NA SKRÓTY

Najważniejsze podstrony w serwisie

KONTAKT

Masz pytania? Służymy odpowiedzią

Projekt i wykonanie serwisu: © Virtual People Sp.zo.o.